Go Back

Platschef Stockholm / Arlanda – Uppdraget slutfört enligt kundens intentioner

01-okt-2013 Vår uppdragsgivare är ett svenskägt, medelstort och snabbt växande speditionsbolagen i landet. Bolaget fokuserar främst på sjö- och flygtransporter. Till sitt kontor på Arlanda söker företaget en erfaren och affärsdriven platschef. Denne platschef har en nyckelroll för att säkerställa att företagets tillväxts- och marknadsmål uppnås. Funktionen rapporterar direkt till VD och ingår i den svenska ledningsgruppen.

Huvudsakliga uppgifter är:
• att leda och utveckla kontorets verksamhet i enlighet med företagets uppsatta mål
• att själv ansvara för,och utveckla,affärsrelationer med större kunder
• att förvalta och utveckla befintliga och nya affärsrelationer
• att ansvara för kontorets intäkts- och kostnadsbudget
• att leda och coacha personalen samt att tillse att de utvecklas i enlighet med sina egna och företagets mål
• att säkerställa att företagets värderingar efterlevs och att uppsatta KPI:er uppnås

För att lyckas på denna position krävs: 
• Högskoleexamen eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet i ledande befattning inom logistikindustrin
• Minst 3 års erfarenhet av flygfrakt
• Minst 3 års erfarenhet av eget resultatansvar
• Goda kunskaper i engelska 
• God förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Ett stort engagemang, driv och affärssinne
• Gedigen erfarenhet av försäljning, gärna från logistikindustrin

Låter ovanstående intressant och kan du vara den person vi söker? Om så är fallet, skicka din ansökan senast 25 Oktober.


Ansökningar behandlas löpande.

Du kan skicka in din cv genom att använda formuläret nedan

* Obligatoriskt

Platschef Stockholm / Arlanda 
Captcha Image

Go Back