Företagsprofil

 

Rosander Recruitment – Företagsprofil

Rosander Recruitment specialiserar sig på rekrytering till chefspositioner inom Transport- och Logistikindustrin. Genom mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar har vi byggt upp ett brett kontaktnät och har en gedigen kunskap om branschen.

Norden är vår hemmamarknad

Huvudkontoret är placerat i Stockholm men vi betraktar Norden (dvs. Sverige, Norge, Danmark och Finland) som vår hemmamarknad. I Finland har Rosander Recruitment eget representationskontor som leds av Olli–Pekka Kiilunen som har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i logistikföretag såväl i Norden som i övriga Europa.

Som medlem i GLExperts kan vi även erbjuda vårt nätverks kompetens och kunskap vid globala rekryteringsuppdrag.

Analysföretag med webbaserade verktyg

Rosander Recruitment samarbetar med Ensize AB, ett svenskt analysföretag som sedan mer än 10 år tillhandahåller webbaserade verktyg för utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och beteende. Rosander Recruitment är certifierad användare av DISC och Drivkraftsanalyser.

Konsult inom logistikupphandling och logistikutbildning

Vi har även ett nära samarbete med Erik Nauclér som, med ledande positioner på H&M, har mer än 30 års erfarenhet av internationell handel och logistik. Bland annat har Erik haft ansvar för H&M-koncernens samtliga internationella transporter och även lett logstikdelen av den framgångsrika expansionen. Erik står, via Rosander Recruitment, till förfogande som konsult inom logistikupphandling och logistikutbildning.

En av Sveriges mest erfarna personbedömare 

Jerry Z. Wiklund har flera decenniers erfarenhet i företagsledande positioner – som personaldirektör och som VD – i en rad olika branscher. Sedan 1996 arbetar han som VD i ett eget bolag med rekrytering och revision av företagsledningar. Jerry är licensierad i ett antal arbetspsykologiska testmetoder och en av Sveriges mest erfarna personbedömare. Han har genomfört mer än 1000 individuella tester och djupintervjuer av personer på alla nivåer i företag och organisationer. Genom Jerry kan Rosander Recruitment erbjuda kvalificerad genomgång av en organisations kapacitet och i rekryteringsprocesser kan vi, med Jerrys hjälp, erbjuda fördjupad kvalitetssäkring av kandidater.  

Rosander Recruitment fokuserar på följande områden:
Transport & Logistik, Telekom, Läkemedel samt Retail

Vårt specialområde är chefsrekryteringar på alla nivåer inom följande områden:
Flyg-, sjö och vägtransporter, Inköp, Försäljning & Marknad, Ekonomi, Lager, Produktionsplanering.