• Rekryteringar & konsulttjänster

    Vi rekryterar inom transport- & logistikindustrin.
    Från mellanchefer till företagsledare. 

    Vi verkar även inom områden med anknytning till rekrytering, i första hand inom organisation och utbildning.

Rekryteringar med fokus på individen

Rosander Recruitment är ett företag som specialiserar sig på rekrytering inom hela chefsspektrat – från mellanchefer till företagsledare – inom Transport- & Logistikindustrin. 


Rosander Recruitment erbjuder även konsultationstjänster vid organisationsförändringar samt utbildning inom områden som internationella transporter, leveransvillkor och varuflöden.

Med lång branscherfarenhet och ett stort kontaktnät i kombination med ett globalt nätverk är vi en seriös partner för såväl uppdragsgivare som sökande.

Rosander Recruitment fokuserar på individen och genom vår långa erfarenhet i ledande befattningar har vi goda kunskaper och insikt både i utmaningar och möjligheter inom Transport- & Logistikindustrin.

Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Vad gäller personuppgifter hanterar vi dem strikt enligt GDPR.