EU:s nya dataskyddsförordning

  • Jag samtycker till att Rosander Recruitment AB (RR) behandlar mina personuppgifter. RR kommer att spara uppgifterna och, i samband med de rekryteringsuppdrag som RR åtar sig att utföra åt tredje part, behandla dem i syfte att matcha profil mot kandidater. Uppgifterna kan komma att sparas till dess att jag själv begär att de skall raderas eller att RR på eget initiativ bedömer att uppgifterna inte längre är aktuella. Vid begäran om att uppgifterna skall tas bort kontaktas info@rosanderrecruitment.se.

  • Kontaktinformationen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är: -Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 -Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm


Om du har skickat in ditt cv via mail och vi har bett dig godkänna vår uppgiftshantering, ber vi dig läsa Rosander Recruitments integritetspolicy här ›› och fylla i formuläret nedan.

Kontakta oss

Vår integritetspolicy