• Rekryteringar & konsulttjänster

    Vi rekryterar inom transport- & logistikindustrin.
    Från mellanchefer till företagsledare. 

    Vi verkar även inom områden med anknytning till rekrytering, i första hand inom organisation och utbildning.

Rekryteringar med fokus på individen

Rosander Recruitment är ett företag som specialiserar sig på rekrytering inom hela chefsspektrat – från mellanchefer till företagsledare – inom Transport- & Logistikindustrin. 


Rosander Recruitment erbjuder även konsultationstjänster vid organisationsförändringar samt utbildning inom områden som internationella transporter, leveransvillkor och varuflöden.

Med lång branscherfarenhet och ett stort kontaktnät i kombination med ett globalt nätverk är vi en seriös partner för såväl uppdragsgivare som sökande.

Rosander Recruitment fokuserar på individen och genom vår långa erfarenhet i ledande befattningar har vi goda kunskaper och insikt både i utmaningar och möjligheter inom Transport- & Logistikindustrin.

JUST NU SÖKER VI:

Till en logistikanläggning (3PL) – Storstockholm sökes en
driven samt erfaren Branch Manager

Här finns potential, vill du vara med att utveckla den?
Branch Manager Stockholm Area

Platschef Östergötland

Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Vad gäller personuppgifter hanterar vi dem strikt enligt GDPR.