Integritetspolicy

Integritet för den personinformation som vi hanterar är vår absoluta prioritet i allt vi gör. Vår integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Insamling av information

Insamling av information
Vi samlar in information kring dig på följande sätt:

 • Via att du använder vår webbsida och laddar upp information.
 • Via att du sänder in information direkt till vår mailadress
 • Via att Rosander Recruitment, genomför search, dvs söker på profiler via tex Linkedin.
 • Via att det under en sökprocess sker olika typer av intervjuer, tester, utvärderingar och diverse kommunikationer mellan kandidater, våra uppdragsgivare och referenter som sparas och hanteras.


Kategorier av personuppgifter vi samlar in och bearbetar
Den personliga informationen vi hanterar och sparar är:

 • Utförliga namn och kontaktuppgifter.
 • Utbildning.
 • CV:s.
 • Dokumentation från diverse interjuver.
 • Diverse Testresultat.
 • Utvärderingar inom våra uppdrag.
 • Kommunikation mellan Rosander Recruitment och kandidat likväl som kommunikation mellan Rosander Recruitment och vår uppdragsgivare.
 • Referentdokumentation.

Syfte med behandling av personuppgifter

Våra uppdrag
Den information vi samlar in om dig kan användas för att i våra kunduppdrag finna lämpliga kandidater till deras behov av arbetspositioner.

Förbättra vår kommunikation
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om Rosander Recruitments evenemang och nyhetsbrev etc. Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.
Undantag är:

 • Tredje part som hanterar och driver vår hemsida. Personuppgiftsbiträdes avtal är tecknat med denna part.
 • Våra uppdragsgivare, där vi ibland agerar som personuppgiftsbiträde.
 • Lagliga krav.


Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information:

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.
Kontaktinformation är:
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm.
Telefon: 08-657 61 00

Säkerhet
Vi är måna om att dina personuppgifter skyddas på bästa och mest effektiva sätt. Våra interna stödsystem är därför anpassade för att möta de krav som GDPR ställer på säkerhet i behandlingen av din information.

Ändringar i den här integritetspolicyn
Rosander Recruitment förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2018-05-25

Hur du kan kontakta oss
Vid frågor kring vår integritetspolicy, kontakta oss på