Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen

360

Vi lägger tid och energi på att förstå vilka utmaningar som föreligger samt vilka kompetenser som behövs för den aktuella tjänsten. Vi sammanställer dessa beskrivande dokument som underlag för vidare presentationer för kandidater.

Kravprofil

Från 360-analysen skapar vi en detaljerad kravprofil som vi stämmer av med uppdragsgivaren.

Long list

Med vår databas och vårt nätverk som grund skapar vi en lista över tänkbara kandidater.

Short list

Efter en första intervju med identifierade kandidater väljer vi ut de som ska gå vidare i processen.

Djupintervju Rosander Recruitment

Vi gör en mer omfattande intervju med de utvalda kandidaterna för att kartlägga deras erfarenhet, kompetens och personprofil. En beteendestilsanalys, en s k DISC-profil, genomförs. Referenser kontaktas.

Presentation

De valda kandidaterna presenteras för uppdragsgivaren.

Intervju uppdragsgivaren

De kvarvarande kandidaterna intervjuas sedan av uppdragsgivaren enligt dennes policy. Rosander Recruitment kan här medverka om så önskas.

Urval

Uppdragsgivaren fattar beslut om vem som ska erbjudas tjänsten. Skulle, mot förmodan, ingen av kandidaterna passa fortsätter Rosander Recruitment sitt rekryteringsarbete.

Anställningsavtal

Rosander Recruitment kan, om så önskas, bistå vid upprättandet av anställningsavtalet.

Avtalssignering och aftercare

Efter genomfört rekryteringsuppdrag fortsätter Rosander Recruitments engagemang genom uppföljning och dialog för att säkerställa att bägge parter är nöjda.